kate

Hur viktiga är tänderna för utseendet?

kateEn tandblekning kan göra att man både blir mer attraktiv, objektivt sett, och att man känner sig mer attraktiv, subjektivt sett. Med vitare tänder får man ett större självförtroende att le och skratta. Genom att le och skratta mer upplevs man som mer framåt samtidigt som man kan få en ökad självkänsla genom att de sociala relationerna blir rikare.

Det har gjorts flera studier på frågan om tändernas vikt för om en person ska anses som attraktiv eller inte. Studierna har visat att tänderna har en större roll att spela än vad många kanske tror. Det är faktiskt så att tänderna är en av de viktigaste biologiska indikatorerna för om en person ska anses vara av god hälsa och ha en bra genetik. Det handlar alltså om det mest grundläggande av allt, nämligen förmågan att attrahera en partner för fortplantning!

I en undersökning gjord av universitetet i Leeds tog forskarna ett antal bilder av vanliga människor. De ändrade sedan digitalt tändernas färg i totalt tre nyanser, gulbrun, naturligt vit och ”bländande” vit (tänder som blivit blekta). Sedan visades bilderna för totalt 150 män och kvinnor i 20-årsåldern. Dessa personer fick sedan uppge hur attraktiva modellerna var.

Resultaten kanske inte helt överraskande. Modellerna med naturligt vita tänder och blekta tänder upplevdes som betydligt mer attraktiva än de modeller som hade fått sina tänder färgade i gulbrunt. Intressant var dock att det vid genomgången av bilderna kom fram att männen och kvinnorna betygsatte modellerna på delvis olika sätt. Flera av kvinnorna tvekade inför att ge höga betyg för de modeller som hade vita tänder och i övrigt sågs som attraktiva. Forskarna menar att det handlar om en undermedveten konkurrens mellan kvinnorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *