karbamidperoxid

Karbamidperoxid

karbamidperoxidKarbamidperoxid är en förening av urea/karbamid och väteperoxid. Båda dessa ämnen är naturligt förekommande, bland annat i människokroppen, så du kan vara säker på att de är ofarliga. När du bleker tänderna med en blekgel som innehåller karbamidperoxid är det väteperoxiden som är den verksamma substansen. Det tar cirka 20 minuter innan karbamidperoxiden har brutits ner till väteperoxid och tandblekningsprocessen kan börja.

På grund av att det tar en stund innan blekningen sätter igång, samt genom det faktum att karbamidperoxiden oftast är något svagare än ren väteperoxid, är det främst karbamidperoxid som används i tandblekningskit för hemmabruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *