Tag Archives: väteperoxid

Varför är det prisskillnader mellan olika hemblekningskit?

tandblekningskitFråga: Varför är det för så stor prisskillnad mellan tandblekningskit?

Ett tandblekningskit för hemmabruk kostar normalt mellan 300-500 kronor om du köper det på nätet. En fråga man kan ställa sig är varför det över huvud taget finns en skillnad i pris mellan hemblekningskit från olika tillverkare.

Generellt kan man säga att det finns två huvudsakliga anledningar till prisskillnaderna. För det första kan skillnaderna i pris bero på att det faktiskt är olika styrkor på den blekgel som följer med i respektive hemblekningskit. Blekgelen kan ha en koncentration på mellan 16–26 procent karbamidperoxid. Ju högre halt karbamidperoxid desto mer effektiv är blekgelen och desto högre blir också priset. Ett tandblekningskit för hemmabruk som innehåller en blekgel med 16 procent karbamidperoxid är normalt sett mellan 50–100 kronor billigare än ett kit som innehåller en starkare blekgel.

För det andra kan prisskillnaderna bero på att vissa tillverkare erbjuder en pengarna-tillbaka-garanti medan andra inte gör det. Alla seriösa och välrenommerade tillverkare av tandblekning för hemmabruk erbjuder garantier. De är nämligen säkra på att deras produkter fungerar. Om du hittar ett tandblekningskit som är mycket billigt ska du vara lite misstänksam. Om du inte erbjuds någon garanti kan det vara så att det ligger något fuffens bakom. Låt dig då inte lockas av det låga priset.

Karbamidperoxid

karbamidperoxidKarbamidperoxid är en förening av urea/karbamid och väteperoxid. Båda dessa ämnen är naturligt förekommande, bland annat i människokroppen, så du kan vara säker på att de är ofarliga. När du bleker tänderna med en blekgel som innehåller karbamidperoxid är det väteperoxiden som är den verksamma substansen. Det tar cirka 20 minuter innan karbamidperoxiden har brutits ner till väteperoxid och tandblekningsprocessen kan börja.

På grund av att det tar en stund innan blekningen sätter igång, samt genom det faktum att karbamidperoxiden oftast är något svagare än ren väteperoxid, är det främst karbamidperoxid som används i tandblekningskit för hemmabruk.