rotfyllning bild

Rotfyllning – hur går det till?

rotfyllning bildBara ordet rotfyllning kan få vem som helst, även den som inte har tandläkarskräck, att rygga till. En rotfyllning är ett ganska omfattande ingrepp i en tand, men det finns sällan någon anledning att vara rädd för att ringa tandläkaren och boka tid.

När behövs en rotfyllning?

En tand består av mer än bara en bit emalj. Den del av tanden man kan se kallas för kronan. I denna finns pulpan, som är den levande delen av tanden. Pulpan är i sin tur kopplad till såväl nervsystem som blodkärl genom en kanal, tandroten.

Om man lämnar ett hål obehandlat under lång tid finns risken att pulpan blir infekterad i och med att bakterier tränger sig ner genom hålet. Om så sker upplever man normalt en skarp smärta. Man kan även få feber och uppleva att käken och området runt tanden svullnar upp. I mer sällsynta fall märker man inga symtom. En eventuell skada upptäcks då vid en rutinundersökning. För att få bukt med problemet måste man öppna upp tanden, göra rent och fylla igen hålet. Det är viktigt att man gör en rotfyllning om pulpan är skadad. Om pulpan skulle förtvina och dö kan nämligen infektionen fortsätta sprida sig genom rotkanalen till käkbenet. Då kan ett mycket smärtsamt tillstånd uppkomma.

Så här gör tandläkaren rotfyllningen

Lite förenklat kan man säga att rotfyllningen består av tre steg. För det första tar tandläkaren helt enkelt bort den skadade pulpan. Därefter spolas rotkanalen ren. Det tredje steget utgörs av själva rotfyllningen.

Att ta bort pulpan är en enkel process. Rengöringen av rotkanalen är en lite mer omfattande procedur. Kanalen måste vidgas. Därefter spolas kanalen ren med en bakteriedödande vätska. Rotfyllningen utförs sedan i två steg. Vid det tandläkarbesök då man rengör rotkanalen fyller tandläkaren denna med en provisorisk fyllning. Det är nämligen så att rotkanalen måste spolas ren ytterligare minst en gång. Man måste därför komma tillbaka för att göra den slutliga rotfyllningen. Normalt sker det andra besöket inom en månad från det första. Vid detta besök kontrollerar tandläkaren att rotkanalen är ren från bakterier, spolar rent om så behövs och fyller sedan kanalen med gummiblandningen guttaperka. Denna gummiblandning har visat sig vara utmärkt när det gäller att stoppa bakterier från att ta sig ner i roten.

En rotfyllning kan göra lite ont, dels då tanden precis har blivit rengjord, och dels när tanden slutligen rotfylls. För det första stadiet fungerar värktabletter utmärkt. För det andra stadiet kan man behöva få bedövning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *